Strålningsnivåer i Sverige

21 maj

I kartan återfinns mätvärden för extern gammastrålning som uppmätts på olika platser i Sverige. I Sverige finns 28 stationer som dygnet runt registrerar och överför mätvärden en gång per timme till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Klicka på en station på kartan för att se mer information.

Teckenförklaring

Mätvärde (µSv/h)

 • > 250
 • 100 – 250
 • 50 – 100
 • 25 – 50
 • 10 – 25
 • 5 – 10
 • 1 – 5
 • 0,3 – 1
 • 0,24 – 0,3
 • 0,20 – 0,24
 • 0,16 – 0,20
 • 0,12 – 0,16
 • 0,08 – 0,12
 • 0,04 – 0,08
 • 0 – 0,04
 • Serviceunderhåll

Välj station

Läs mer

Mer information

µSv/h

Markera ett område i det övre diagrammet för att zooma in. Dubbelklicka för att zooma ut.

Beroende på zoom-nivå i diagrammet visas medelvärden per månad, dygn eller timme. Om det finns högre värden indikeras detta med en skuggning i diagrammet.

Bakgrundsstrålningen i Sverige

Den naturliga bakgrundsstrålningen varierar normalt mellan 0,05 och 0,3 mikrosievert per timme (µSv/h), men kan på vissa platser i Sverige överstiga 1 µSv/h. Skillnader i bakgrundsstrålningen beror huvudsakligen på regionala variationer i berg- och marksammansättning.

Mätvärden påverkas även av aktuella väderförhållanden, till exempel kan registrerade värden öka med mer än 0,1 µSv/h vid nederbörd. Ett snötäcke dämpar istället bakgrundsstrålningen, så att registrerade värden kan bli lägre på vintern än på sommaren.